Home PageAbout UsServicesSolutionsContacts


Od května 2011 také vystupuji společně s Dagmar Drechslerovou v pěveckém tandemu. Náš repertoár je ve vývoji.

V repertoáru máme:

Moravské dvojzpěvy od A. Dvořáka

úvodní duet ze Stabat Mater od G. B. Pergolesiho

Laudamus Te z Gloria od A. Vivaldiho

duet z oratoria Juda Makabejský od G. F. Händela

...